Zenix Scandinavia

Våra tjänster

Bryggservice

-Nybyggnation 

-Flytbryggor

-Pålbryggor

-Pontoner

-Y-bommar

-Reparation

-Service

-Kättingkontroll

-Kättingbyte

-El

-Vatten

-Belysning

-Svetsning

-Renovering

Underhåll

-Vassklippning

-Bortforsling

-Strandskötsel